Slaafse nabootsing

Een onderdeel van de ongeoorloofde mededinging is het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing. Daarbij is niet het nabootsen als zodanig onrechtmatig, maar het onnodig veroorzaken van verwarringsgevaar. Deze nabootsingsleer dient om de consument te beschermen tegen (herkomst)verwarring, en is geen beschermingsleer tegen produktnamaak als zodanig.

Dirk Visser over nabootsing

Prof. mr. D.J.G. Visser (UL) (fragment 2004)

Begrippen in het kort

Een nabootsing
Is er ontleend? Lijken de producten op elkaar?

Verwarring stichten
Daadwerkelijk, bij de totaal indruk voor een gemiddeld oplettende gebruiker

Vermijdbaarheid
Kon het ook anders? Had de verwarring kunnen worden vermeden?

De deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product
Niet alleen technisch, maar ook commercieel