Andere ontoelaatbare reclame

Naast misleiding en vergelijking zijn er verschillende andere vormen van ontoelaatbare reclame. Het kan dan gaan om shockerende, afbrekende, waarschuwende of andersoortige mededelingen. Er is sprake van shockerende of kwetsende reclame wanneer mensen als gevolg van een advertentie geestelijk lijden ondervinden, wanneer een advertentie discriminerend is voor een bepaalde groep, of wanneer een advertentie ten onrechte afbreuk doet aan iemands reputatie. De inhoud van een advertentie kan heftige negatieve emoties oproepen.

Confronterend?

In het verleden is door de RCC o.a. de ‘aidsadvertentie’ van Benetton afgekeurd. Over stervend aidspatiënt (David Kirby) oordeelde de RCC o.a. dat de foto confronterend is en de gemoederen raakt, door de emotionele geladenheid ervan. Door de advertentie worden in het bijzonder diegenen die zichzelf of hun omgeving geteisterd weten door de ernstige ziekte aids in hun diepste gevoelens gekwetst. Het was de eerste keer dat een reclame van Benetton de verkoop negatief beïnvloedde en dus schade toebracht.

Een impressie van controversiële reclames van Benneton