Inleiding kwekersrecht

Kwekers gaat over de juridische bescherming van technische innovaties op het gebied van de plantkunde.Het kwekersrecht wordt op aanvrage verkregen voor een nieuw ras van een cultuurgewas. Het geeft de houder van het recht in beginsel een uitsluitend recht om teeltmateriaal van dat ras voort te brengen, in het verkeer te brengen en verder te verhandelen.

Doel

Het doel van het kwekersrecht is vergelijkbaar met dat van het octrooirecht.

Het gaat er om voor ‘technische’ kwekershandelingen een bescherming te bieden zodat vernieuwingen worden aangemoedigd en investeringen lonend zijn.

En om een deugdelijke en duidelijk registratie te hebben die voor een ieder toegankelijk is.

Wet- en regelgeving

Het kwekersrecht is geregeld in de Zaaizaad- en plantgoedwet (2005). Het materiele kwekersrecht vloeit namelijk voort uit internationale regelingen, met name het UPOV-verdrag. De nieuwe ZPW 2005 kent nu twee afzonderlijke procedures, die beide leiden tot inschrijving van een ras in het Nederlands rassenregister: de procedure voor de toelating van rassen (hoofdstuk 5) en de procedure tot verlening van een kwekersrecht (hoofdstuk 7).