Reclamerecht

Mag je als fabrikant zeggen, dat een dekbed ‘halfdons’ is, terwijl er maar 20% dons in zit? Is dat misleidend? En waar staan de betreffende regels? Het mag, het is niet misleidend, en het staat in een besluit bij de Warenwet! Daar wordt bepaald dat ‘halfdons’ betekent dat er 15%-65% dons in bijvoorbeeld een dekbed moet zitten. Zo zijn er tal van bijzondere regels voor afzonderlijke producten dan wel media. Verder lopen voor een reclamemaker de reclame-uitingen moeiteloos over in een bepaalde verkoopmethode (kansspel, sweepstake, loterij, geld-terug-actie e.d.). Vanuit juridisch perspectief is het dus niet gemakkelijk om vooraf te bepalen of een reclame-uiting in Nederland al dan niet is toegestaan. Er gelden zeer veel regels en normen uit zeer diverse bronnen.

Vergelijkende reclame Albert Heijn & Kruitvat

Wet- en regelgeving

Er gelden verschillende regimes ter regulering van reclame-uitingen:

  • Burgerlijk Wetboek
  • Bijzondere wetten (bijv. de reclameparagraaf in Warenwet)
  • Zelfregulering: Nederlandse Reclame Code.

Vormen van reclame-uitingen

Er bestaan verschillende beoordelingsregimes voor verschillende soorten reclame-uitingen:

  • Vergelijkende reclame
  • Misleidende reclame
  • Andere ontoelaatbare reclame
  • Reclame als Oneerlijke handelspraktijk