Het beginsel van vrije concurrentie

Het staat een ieder in beginsel (behoudens de IE-rechten) vrij staat gebruik te maken van de inspanningen van concurrenten. Het octrooi op de legosteen verliep in 1958. Toch duurde het in Nederland tot 2009 voordat de Hoge Raad besliste dat ook andere spelers met compatibele stenen op de markt mochten komen (zie hier voor een overzicht gevoerde rechtzaken). Niet iedere IE-jurist deelde deze mening zo bleek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst (2010) van AIPPI in zeist.

De lego stenen

(Reclamelied 1984)

Een van de concurrenten