Inleiding handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht geeft een juridische bescherming aan namen waaronder een onderneming wordt gedreven. Het gaat alleen om namen, die uit letter en cijfers kunnen bestaan. Andere aanduidingen, zoals lettertypen, vormen of kleuren kunnen geen handelsnaam zijn (maar wel een merk of een werk of een model!).

Een onderneming kan meerdere handelsnamen hebben, bijvoorbeeld voor de verschillende bedrijfsonderdelen.

Doel

Net als het merkenrecht dient het handelsnaamrecht een goede marktwerking. Het gaat er om dat consumenten ondernemingen uit elkaar kunnen houden. Verwarring moet ook hier worden tegengegaan.

De handelsnaamwet wil het gebruik van misleidende en verwarrende handelsnamen tegengaan.

Het uitgangspunt is daarbij wel dat een ieder vrij is in de keuze van zijn of haar handelsnaam (het beginsel van firmavrijheid).

Wet- en regelgeving

Artikel 8 van het Verdrag van Parijs (1883) dwingt alle Verdragsstaten tot het beschermen van de handelsnaam zonder verplichting tot depot of inschrijving.

Het handelsnaamrecht is voor Nederland sinds 1921 geregeld in de Handelsnaamwet (HNW)