Onrechtmatigheid in de praktijk

Dirk Visser over wat de rechter vindt

Prof. mr. D.J.G. Visser (UL) (fragment 2004)

Nabootsen moet niet mogen

Wij bootsen allemaal na. Nabootsen is de kern van de economische vooruitgang.

Maar ‘de markt heeft er belang bij dat de vraagkant niet onnodig omtrent de herkomst van producten of diensten in verwarring wordt gebracht. Handelen in strijd met dit algemeen belang is een vorm van ongeoorloofde mededinging’, aldus P.J. Kaufmann en G. Gemser in ‘De lof der nabootsing revisited’, BIE 1994/4, p. 109.

Zie over de wenselijkheid van deze vorm van bescherming ook de oratie van Dirk Visser.

Meer informatie

Een aantal boeken besteden in één hoofdstuk of meer hoofdstukken aandacht aan het ongeoorloofde mededinging in het perspectief van het intellectueel eigendomsrecht. Vooral op het terrein van de oneerlijke handelspraktijken verschijnt er meer literatuur. Op internet is er meer o.m. informatie te vinden op Mededinging (in Nederland), Mededinging (in Europa) en Oneerlijke concurrentie (buiten Nederland)