IE-registers

IE registers en andere IE informatie

Op deze site staan twee uitvoerige “eigen” registers, bij wijze van kennisbanken: het IE-woordenboek en de IE-jurisprudentie. In het IE-woordenboek vind je een uitleg van elk begrip, de plaats in het IE-recht, de oorsprong er van en voorbeelden.In de IE-jurisprudentie vind je een korte plaatsbepaling van de uitspraak, een link naar de publicatie er van en eventuele andere links waar de uitspraak wordt besproken.

In de kolommen hieronder staan andere IE-registers en IE-informatie, per IE-recht.

Algemeen

Auteursrecht en verwante rechten

Domeinnamen

  • SIDN (stichting internet domeinnaamregistratie Nederland)
  • Domjur.nl (domeinnaam jurisprudentie)

Geografische aanduidingen

Handelsnamen

Kwekersrecht

Merken- en modellenrecht

  • BOIP (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom; BBIE))
  • EUIPO (EU Bureau voor intellectuele eigendom)
  • BMM (Benelux Vereniging voor Merken- en modellengemachtigden)
  • INTA (International Trademark Association)

Octrooirecht