Inleiding chipsrecht

Het chipsrecht gaat over de juridische bescherming van computerchips. Chips zijn in talloze gebruiksartikelen verwerkt: huishoudelijke apparaten, auto’s, audio- en video-apparatuur, medische apparatuur en industriële machines.

Doel

Chips worden in veel gebruiksartikelen verwerkt, zoals auto’s, medische apparatuur en industriële machines. De ontwikkelingskosten van een nieuw soort chip zijn zeer echter hoog, terwijl een chip-ontwerp relatief eenvoudig en goedkoop worden gekopieerd.

De chipswet heeft tot doel chip-piraterij (‘slaafse nabootsing’) te ontmoedigen en innovatie met de daaraan inherente investeringen te stimuleren.

Wet- en regelgeving

De Verenigde Staten hebben sinds 1985 een afzonderlijke chipswet, de SCPA (Semiconductor Chips Protection Act).

In Europa kwam de chipsrichtlijn twee jaar later tot stand (richtlijn 87/54). De Nederlands chipswet komt voort uit de implementatie van deze richtlijn. Op 7 november 1987 is de Nederlandse wet in werking getreden. De TVHW (“Regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten”) is sindsdien een paar keer aangepast.

Wat is een chip?

Een zogenoemde (computer)chip is een geïntegreerde schakeling, dat wil zeggen, een zeer dun plakje halfgeleidend materiaal (bijv. silicium), waarop via een chemisch procédé verbindingen tot stand zijn gebracht die zich manifesteren als transistoren, dioden, weerstanden en condensatoren. Deze verbindingen zijn via een driedimensionaal patroon geïntegreerd op het voornoemde plakje halfgeleidend materiaal, vandaar de benaming geïntegreerde schakeling (Integrated Circuit, IC).

Het eindproduct is een siliciumschijf opgebouwd uit een aantal lagen halfgeleidend, geleidend en isolerend materiaal. Dat eindproduct kan bij uitvergroting worden vergeleken met het boven-aanzicht van een grote stad, met straten, parken en gebouwen. Het geheel wordt kortweg chip genoemd naar het schijfje waarop één en ander is aangebracht. Door stroom te sturen door de geïntegreerde schakeling kan zij bepaalde taken vervullen.