Other legal stuff

Het gebruik van deze website vraagt enkel het gebruik van gezond verstand. Dat betekent onder meer dat je begrijpt dat wij ons best doen bij het maken en onderhouden van deze website, maar niet kunnen uitsluiten dat er fouten in staan. Deze informatie is natuurlijk ook niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wij respecteren je privacy en installeren enkel functionele cookies voor analytische doelen.

Ben je van mening dat wij inbreuk maken?

Voor zover wij op deze website gebruik maken van materiaal waarop IE geclaimd zou kunnen worden dient dat gebruik uitsluitend onderwijsdoeleinden. Voor zover er tegen ons gebruik bij aspirant rechthebbenden bezwaren bestaan dan bewerken wij deze bezwaren - natuurlijk in overleg - graag tot casus voor het onderwijs. En als je echt niet bij wilt dragen aan de verspreiding van kennis, dan halen wij het werk (na vaststelling) weg.

Maak je inbreuk door deze website te kopiƫren?

Dat hangt af van het antwoord op de vraag wat je kopieert en of je inbreuk pleegt op de creative commons licentie. Als je nog niet weet wat een licentie is dan wordt het tijd dat je eerst iets leert voordat je iets kopieert. En bovenal maak gewoon zelf iets, desnoods een beetje van jezelf en een beetje van ....

Creative Commons-Licentie