Over IE-onderwijs

IE-onderwijs is gemaakt door de auteurs van ‘Van idee naar IE’. Met deze website bieden wij voor een breed publiek een kennismaking aan met het intellectuele eigendomsrecht en geven we voor de lezers van het boek meer informatie over de onderwerpen die we daar in bespreken. Op de site zijn onder meer illustraties en multimediale toelichtingen te vinden over IE. Voor opdrachten zoals die zich in de praktijk voordoen verwijzen wij je naar IE-training.

IE-rechten

Achter de knop IE-rechten word je met behulp van basisvragen meegenomen door de hoofdlijnen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten. Er wordt steeds een korte inleiding gegeven per IE-recht (begripsbepaling, eisen, duur, enz). Het doel is om je op een eenvoudige en leerzame wijze met IE in aanraking te laten komen. En je kunt testen wat je er van weet.

VINI - Van idee naar IE

De knop VINI biedt vooral de lezers van het boek ‘Van idee naar IE’ de mogelijkheid om de in het boek aangeboden stof opnieuw of vanuit een andere invalshoek te benaderen. Ook geeft deze site aanvullende (audio)visuele informatie. De iconen uit het boek verwijzen naar onderdelen op deze website.