Hoe krijg je een auteursrecht?

Een auteursrecht ontstaat vormloos door het maken van een werk. Voor de verkrijging van een auteursrecht bestaat dus geen formele eisen. Er is dus geen registratie, geen inschrijving, geen depot en ook geen ©opyright notice vereist.

Hoe bewijs je dat je auteursrecht hebt?

Dat kan dus lastig zijn. Je kunt nergens opzoeken of iemand een auteursrecht heeft. Als je jouw claim op auteursrecht wilt vastleggen kan dat op een paar manieren:

  1. Het werk wat je gemaakt hebt beschrijven en in een envelop naar jezelf of iemand anders sturen (zinloos, want wie zegt wat er in de envelop zat!).
  2. Bij de belastingdienst (gratis) - bij de Inspectie der Registratie (sinds 1 januari 2013 kan dit niet meer voor “gewone vastlegging” van een idee).
  3. Via een i-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom. Informatie.
  4. Bij een notaris: je “neemt dan een akte” waar in staat wat jij op dat moment hebt gemaakt.

Deze vastleggingen zeggen niets over het hebben van het recht, maar geven je wel een bewijs voor de datum dat jij iets gemaakt hebt. 1. is niets waard! 2. kan meestal niet (meer); 3 geeft een weerlegbaar vermoeden; 4 is het sterkst en geeft een onweerlegbaar vermoeden!

Het recht krijgen door overdracht of overgang

Je kunt een auteursrecht ook verkrijgen door middel van overdracht of overgang (bijvoorbeeld door het recht te erven).

Overdracht

Er is sprake van overdracht wanneer een rechthebbende zijn recht overdraagt aan iemand anders. Overdracht van auteursrecht is geregeld in artikel 2 Aw. Overdracht gebeurt in beginsel bij akte, maar bijvoorbeeld artikel 45d Aw kent een vermoeden van overdracht van rechten aan de filmproducent (tenzij anders overeengekomen).

Overgang

Je kunt ook een auteursrecht erven. De wetgever heeft ook dat geregeld in artikel 2 Aw.

En hoe lang duurt een auteursrecht?

Het auteursrecht is een tijdelijk recht en vervalt in Nederland (en in de EU) 70 jaar na de dood van de maker (70 jaar pma - post mortem auctoris). Lees hier meer.