Inleiding auteursrecht

Het auteursrecht gaat over juridische bescherming van creatieve prestaties. Dat kunnen heel uiteenlopende dingen zijn, zoals boeken, onderdelen van een website of de geur van parfum.Het is begonnen met de rechten van drukkers en boekverkopers (kopijregt, copyright). Rond 1900 volgen andere soorten werken (plastische werken, architectuur, foto’s en films) en nieuwe exploitatievormen (grammofoonplaat, film, radio). De ontwikkelingen zijn almaar verder gegaan (software, multimediaproducten etc.). Veel van wat je om je heen ziet is auteursrechtelijk beschermd.

Bernt Hugenholtz over het auteursrecht

Prof. mr. P.B. Hugenholtz (IVIR) (fragment 2004)

Wetgeving

Het auteursrecht is voor Nederland geregeld in de Auteurswet. In de EU bestaan verschillende richtlijnen, die het nationaal auteursrecht harmoniseren.

Het basisverdrag voor het auteursrecht is de Berner Conventie uit 1886. Dat Verdrag biedt o.a. een minimale bescherming en bepaalt dat
onderdanen van aangesloten landen (inmiddels meer dan 160 landen!) over en weer beschermd worden. Als ik in Nederland een auteursrecht heb wordt dat ‘automatisch’ erkend in alle landen van de Berner Conventie. En dat is best handig!