Auteursrecht in de praktijk

Auteursrecht speelt in het dagelijks leven een belangrijke rol voorbijvoorbeeld auteurs en uitgevers van boeken. Maar ook voor kunstenaars, filmmakers, fotografen en architecten. Vaak worden er in de praktijk
afspraken gemaakt over het recht van de een en het gebruik van het recht door een ander. Deze afspraken worden licenties genoemd of in een verder gaande vorm overeenkomsten van overdracht.

Dirk Visser over de maker en zijn werk

Prof. mr. D.J.G. Visser (UL) (fragment 2008)

Begrippen in beeld

Licentie

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een rechthebbende toestemming geeft (een deel van zijn) zijn IE-recht te gebruiken, vaak in ruil voor een vergoeding.

Overdracht

Er is sprake van overdracht wanneer een rechthebbende zijn rechten overdraagt aan iemand anders. Het verschil met een licentie is dat bij een licentie het eigendom bij de rechthebbende blijft en de ander slechts een gebruiksrecht (licentie) krijgt.

Afstand

Bij afstand geeft de maker zijn auteursrecht op.

Meer informatie

Een overzichtelijk boek over auteursrecht is Auteursrecht in hoofdlijnen van L. van Lingen. Voor het auteursrecht is er verder het handboek van Spoor/Verkade/Visser. Op internet is er meer o.m. informatie te vinden op auteursrecht.nl, minjust.nl en Wipo & copyright.