Inbreukvoorbeelden auteursrecht

In de praktijk draait het veelal om de vraag of iets inbreuk maakt op een werk van een ander. Er kan natuurlijk alleen sprake zijn van inbreuk als er een auteursrechtelijk werk is. Dus ook hier zie je de gangbare structuur van het IE-geding terug. Eerst vaststellen of er een werk is (de eiser vindt van wel; de gedaagde van niet). Daarna vaststellen of er inbreuk wordt gemaakt op basis van het auteursrechtelijk inbreukcriterium (de eiser vindt van wel; de gedaagde meestal van niet).

Links staat elke keer een vermeend oorspronkelijk werk. Rechts een mogelijke inbreuk. Geef door middel van de knoppen aan of je denkt dat er inbreuk op het auteursrecht is of niet Wanneer je een tip wil klik je op de knop ‘meer info’.