Intellectuele eigendom is overal (hf 1)

IE is overal. Alles is IE. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, en waar dan ook, worden we omgeven door intellectuele eigendom. Is je dat al eens opgevallen? De matras waar we op slapen. Het brood, het beschuitje, de flakes of de appel van ons ontbijt. Alles wat er om ons heen in onze kamer staat. Het vervoermiddel van huis naar onze onderwijsinstelling. Ons eten. Ons mobieltje. Het zit allemaal vol met auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. En die appel is natuurlijk kwekersrecht.

De illustraties in dit onderdeel gaan over de rol van de rechter, en over de IE-rechten in onderlinge samenhang, dus een overzicht met de kern-verschillen tussen verschillende groepen IE-rechten.

De rechter speelt een belangrijke rol in IE. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of een bepaald IE-recht ook echt geldig is of niet. Dat het IE-recht door een instantie verleend of geregistreerd is geeft geen uitsluitsel over de uiteindelijke geldigheid van dat recht. De rechter stelt ook vast of er sprake is van inbreuk. Vooral dat laatste raakt de kern van het IE-recht. Want als er geen inbreuk is dan “werkt” het IE-recht in die situatie dus niet exclusief. En hoe doet de rechter dat nu?

Op basis van hun functie kunnen alle IE-rechten in drie groepen worden ingedeeld. Die groepen hebben gemeenschappelijke kenmerken en verschillen wat betreft hun monopoliegehalte. Over dat alles gaat de multimediale toelichtingen 1.6. en 1.6.1.