IE-strategie (hf 6)

Gebruik maken van IE is een keuze en geen verplichting. De keuze voor IE hangt vaak samen met de wijze waarop je tegen innovatie aankijkt en welke mogelijkheden je hebt om je producten te beschermen en in de markt te zetten (businessmodel).

Hoe gebruik je IE voor je business-activiteiten?

  1. Allereerst kan er (gewoon) geld mee worden verdiend, door vermarkting van producten of diensten onder de eigen IE-rechten. Die IE-rechten kunnen ook worden uitgelicentieerd aan derden. Dat genereert inkomsten. En de IE-portefeuille kan leiden tot financiering door een investeerder.
  2. Ten tweede kan de IE-portefeuille worden ingezet om anderen buiten te sluiten. Dat is daadwerkelijke handhaving en daarmee dreigen.
  3. Ten derde geeft een IE-portefeuille allerlei mogelijkheden van samenwerking. Je kunt er toegang tot andere innovaties mee krijgen (denk aan een patent-pool), het kan als een hefboom werken in samenwerkingsverbanden, je kunt het inzetten om standaarden te ontwikkelen en profiteren van jouw deel van de opbrengst van gebruik van die standaard, en je kunt het inzetten voor interoperabiliteit met andere technologie.