Merkenrecht en andere rechten op namen en vormen (hf 4)

In het merkenrecht gaat het om het beschermen van onderscheidingstekens. Dat kan van alles zijn: woorden (PHILIPS), cijfers (555), combinaties daarvan (3M), beeldmerken (logo’s zoals dat van AKZO/NOBEL of de ABN/AMRO bank), vormen van producten (wokkels) of van verpakkingen (colaflesje), kleuren, klanken (de tune van Intel inside) en in beginsel elk ander teken dat objectief kan worden vastgelegd.

Merken zijn zeker geen productmonopolie maar het zijn wel sterke wapens in de concurrentiestrijd. Dat komt vooral omdat een merkhouder niet alleen kan optreden tegen identieke tekens voor dezelfde producten, maar ook tegen soortgelijke, d.w.z. vergelijkbare tekens voor dezelfde maar ook voor soortgelijke producten! Daardoor ontstaat een behoorlijk ruime beschermingsomvang rondom het merk van een onderneming. Unilever kon met haar woord/beeldmerk CHICKEN TONIGHT bijvoorbeeld het teken CHICKEN CLASSIC van de markt weren. Dat was inbreuk op haar merk.