Wat is het octrooirecht?

Een octrooi kun je krijgen voor uitvindingen die nieuw en inventief (uitvinderswerkzaamheid) zijn en die toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid. Deze vier eisen zijn eigenlijk universeel, dat wil zeggen ze worden wereldwijd aan uitvindingen gesteld.

De inhoud van het octrooirecht

De inhoud van het octrooirecht is in hoofdzaak negatief: het biedt de octrooihouder de mogelijkheid om anderen te verbieden om de uitvinding toe te passen. Het octrooirecht is een verbodsrecht en geeft je geen exploitatiebevoegdheid. In hoeverre je jouw octrooi zelf kan exploiteren hangt namelijk af van bestaande (octrooi)rechten van derden. Daarbinnen geeft het octrooi ook positieve bevoegdheden: het geeft een produktmonopolie om in het land waar het octrooirecht geldt de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen.

Octrooibegrippen in het kort

Uitvinding
Werkwijze, voortbrengsel, stof.

Nieuw
Nieuw betekent absoluut (wereldwijd) nieuw.

Uitvinderswerkzaamheid
Inventivief (inventive step), uitvindingshoogte, niet-voor-hand-liggend.

Industrieel toepasbaar
Er moet een resultaat op het gebied van de nijverheid worden verkregen.