Wanneer is er octrooirechtinbreuk?

Er is inbreuk wanneer een derde iets doet wat binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt, zonder toestemming van de octrooihouder, en zonder dat er een wettelijke beperking van toepassing is. Artikel 53 ROW 1995 geeft aan hoe de beschermingsomvang van een octrooi wordt vastgesteld, namelijk op basis van de zogenoemde conclusies. Een octrooibeschrijving eindigt met ‘conclusies’ (Engels: ‘claims’ ). Daarin wordt datgene waarvoor uitsluitende rechten worden verlangd nauwkeurig omschreven. Artikel 53 gaat terug op 69 EOV dat bepaalt hoe Europese rechters octrooien moeten uitleggen en daarmee inbreuk moeten vaststellen.

Jan Brinkhof over het Uitlegprotocol bij art. 69 EOV

Prof. mr. J.J. Brinkhof (fragment 2004)

Begrippen in het kort

Bij de beoordeling of er sprake is van inbreuk op een octrooi staan de volgende begrippen centraal:

Het juiste midden
Bij de uitleg van octrooien, dus bij het vaststellen van de beschermingsomvang er van, moet je ‘het juiste midden’ houden. Je moet niet ‘letterlijk’ naar de tekst kijken, maar ook niet naar ‘het wezen’ van de uitvinding zoeken.

Equivalentieleer
Onder de beschermingsomvang vallen ook equivalenten. Dat zijn maatregelen waarmee dezelfde functie op dezelfde wijze wordt vervuld en waarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt.

How to read a patent in 60 seconds.