In de octrooirechtpraktijk

Octrooirecht is een prachtig vak

Prof. mr. J.J. Brinkhof (fragment 2004)

Begrippen in beeld

Octrooirecht verbindt recht en techniek. Vaak in een internationale context. Octrooirecht gaat over het speelveld tussen de bescherming van de uitvinding en de vrijheid van een derde.

Octrooien worden in de praktijk op verschillende manieren ingezet. Offensief, defensief en als ruilmiddel in onderhandelingen. Met een strategisch gunstig octrooi kan je op andere domeinen een andere partij vriendelijke vragen er nog eens over na te denken. Octrooien geven partijen soms ook de kans kruislicenties te verschaffen. Ook kleine octrooihouders kunnen op die manier zaken doen met grote jongens.

Meer informatie

Een toegankelijk boek is geschreven door A.L. Feisser: Octrooibescherming, Handboek voor het Midden- en Kleinbedrijf. Voor het octrooirecht is er verder één wat ouder handboek Industriële eigendom van J.L.R.A. Huydecoper. Verder is er niet heel veel meer recente literatuur. Op internet is er meer o.m. informatie te vinden op Octrooicentrum.nl (OCNL), European Patent Office (EPO) en WIPO and patents (WIPO).