Waren en diensten

Het Benelux merkenrecht heeft betrekking op waren- en dienstmerken. Deze waren en diensten zijn ingedeeld in klassen die zijn ontleend aan de Overeenkomst van Nice (1957). Dit betreft een internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Deze lijst geeft een indeling aan, maar binnen de klassen kun je zelf onderscheidingen maken en dus iets toevoegen of juist weglaten.

De classificatie

De classificatie van waren en diensten is niet altijd even makkelijk. Merkengemachtigden helpen je op weg. Het BBIE geeft er een cursus over. De klassenindeling heeft een administratieve betekenis bij het deponeren (aanvragen) van een merk. Dan wordt in de klassen waarin jij je merk wilt verkrijgen gekeken naar oudere identieke en gelijkende merken. En je betaalt ook per klasse (boven de drie; de eerste drie krijg je voor 1 bedrag, tenminste voorlopig nog wel; met de komende wijzigingen van het merkenrecht ga je gewoon per klasse betalen. Reden: drie-voor-1-geld leidt er toe dat iedereen ook meteen dan maar in 3 klassen inschrijft, terwijl in die klassen geen gebruik van het merk plaatsvind, met registervervuiling en veel onnodige botsingen tot gevolg).

De rechter is bij een latere inbreukactie niet gebonden aan de classificatie. Inbreuk kan er dus heel wel bestaan tussen waren of diensten uit geheel verschillende klassen.

Neem nou ... Sandertoys en Sanderteg

In welke klasse(n) is/zijn Sandertoys en Sanderteg gedeponeerd en ingeschreven?

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften; foto’s, posters en stickers; gedrukte publicaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). Kl 28 Spellen, waaronder leerspellen; speelgoederen; elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen; sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.

Waarom is het handig om je merk voor zo veel mogelijk klassen in te schrijven? En waarom is het handig om dat nu juist niet te doen?