Hoe krijg je een merkrecht?

Artikel 2.2 BVIE bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Benelux-gebied (een Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het ‘Internationaal Bureau voor de Bescherming van de Industriële Eigendom’ te Genève (een internationaal depot). Sinds de wetswijziging van 2004 is verduidelijkt dat het recht niet ontstaat door het depot, maar door de inschrijving van het merk. Depot noemt men het indienen van het merk; na toetsing wordt het ingeschreven in het Merkenregister. Het tijdstip waarop het depot plaatsvindt is (onveranderd) bepalend voor de rangorde van de depots, voor het recht van voorrang en voor de geldigheidsduur van de inschrijving van een merk.

Hoe krijg je een merkrecht?

Er zijn verschillende wegen om een merkrecht in Nederland te verkrijgen: nationaal (dat wil voor Nederland zeggen: Benelux), voor de gehele Europese Unie, en internationaal.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendomsrecht (BBIE in Den Haag) heeft een bevoegdheid om het merkrecht te verlenen, maar ook om inschrijving te weigeren. Het bureau kent ook een oppositieprocedure, waarin het mogelijk is voor de houder van een ouder merk om een (jongere) inschrijving tegen te houden. Diezelfde mogelijkheden bestaan er ook in de Europese merkprocedure bij het OHIM in Alicante.