Merkenrechtpraktijk - schikken

Merkenrecht speelt een belangrijke rol voor ondernemingen en hun producten. In de dagelijks leven worden veel merkgeschillen voorgelegd aan de rechtbank in voorlopige voorziening. Lijkt het merk van partij A ongeoorloofd op dat van partij B. De rechter beslist uiteindelijk of er sprake is van inbreuk of niet. Maar voor dat de rechter beslist kunnen partijen er ook nog zelf uit komen door bijvoorbeeld een zaak te schikken.

Marktpositie veroveren

De bierfabrikanten liggen al maanden met elkaar in de clinch. Olm, in 2003 gestart door voormalig Heineken-werknemer Mark Schneider, verkoopt sinds begin dit jaar bierflesjes met onder andere een rode ster in het logo.

En dat ligt, volgens Heineken, te dicht bij de look en feel van hun etiket. Eind maart kwamen de brouwers tot een schikking. Het nieuwe etiket, een zwart-zilveren achtergrond met een gele ster..

Begrippen in beeld

Beeldmerk
Wanneer een teken (merk) alleen uit grafische bestanddelen bestaat, dan wordt er gesproken over een beeldmerk. Bekende beeldmerken zijn logo’s, bijvoorbeeld zoals die van Heineken. Omdat het woord Olm niet lijkt op het woord(merk) Heineken, kon Heineken niet anders dan haar beeldmerk inroepen.

Essenties van het merk
Met de essentie van het merk wordt vaak gedoeld op de begrippen positionering en propositie (belofte). Welke eigenschappen vertegenwoordigd het merk.

Meer informatie

Dirk Visser (hoogleraar IE in Leiden en advocaat in bovenstaande zaak) schetst in Ars Aequi (oktober 2009, p. 620-622) een andere interessante casus en legt deze vervolgens uit.

Met Olm ging het uiteindelijk toch mis. In een latere zaak vulde Olm fusten van Heiniken met haar eigen bier. En dat is ook merkinbreuk. Lees hier de blog van Dirkzwager over die zaak.