Inburgering en soortnaam

Het onderscheidend vermogen is geen constante grootheid: wat ten tijde van het depot het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen nog niet bezit, kan dat vermogen later als gevolg van zogenoemde inburgering alsnog verkrijgen en dan wettelijk worden beschermd. Beslissend voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen is dan ook niet het tijdstip van depot, maar het tijdstip waarop voor het teken de bescherming als merk wordt ingeroepen. We spreken van ‘inburgering’ als een teken aanvankelijk niet onderscheidend is, maar later onderscheidend vermogen krijgt, en dan alsnog als merk kan worden ingeschreven. We spreken van ‘uitburgering’ of ’ verwording tot soortnaam’ als een merk zijn onderscheidende vermogen verliest en de bescherming daardoor wegvalt. Dit is een leuke lijst.

Een merkrecht kan dus vervallen wanneer door toedoen van de merkhouder, het merk, in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waar (soortnaam), is geworden. De merkhouder zal dus voldoende moeten optreden (herhaald) inbreukmakend gebruik door anderen (concurrenten, het publiek) van zijn merk als soortnaam.

Wanneer verwording tot soortnaam dreigt moet de merkhouder bijvoorbeeld ‘terug te vechten’ via reclamecampagnes. Om die reden reageert Bayer op ons publieke gebruik van aspirine als een pil tegen hoofdpijn met de expliciete slogan: ‘ASPIRINE, een merk van Bayer’. Dat we het maar weten!

Bas Kist over onderscheidend vermogen

mr. Bas Kist (Chiever)

Is Hittepetit een soortnaam?

Het woord hittepit staat in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek “De avonturen van Zipje en Zopje” als soortnaam wordt gebruikt.

Lees hier wat de rechter vond ..