Wat is IE?

Intellectuele eigendomsrechten worden ook wel voorgesteld als ‘eilanden van exclusiviteit’ in de ‘zee van vrije concurrentie’. Uitgangspunt in het mededingingsrecht is ‘vrijheid van handel en bedrijf’. IE-rechten zijn dan uitzonderingen.

IE als onderdeel van het mededingingsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht is onderdeel van het mededingingsrecht. Intellectuele eigendomsrechten geven meer of minder exclusiviteit en zorgen in dat opzicht voor enige marktmacht. De grenzen van deze marktmacht worden weer bepaald door hetzelfde mededingingsrecht, in het bijzonder door het kartelverbod en het verbod om misbruik te maken van een machtspositie. Het monopoliegehalte van IE-rechten wordt zo binnen de perken van economische en maatschappelijke wenselijkheid gehouden. Te veel exclusiviteit of een te sterk monopolie werkt averechts voor consument en markt.

Begrippen in het kort

Mini-monopolies

Wanneer werkt IE-bescherming averechts uit?

Kartelverbod (art. 101 VwEU)

Helpt het kartelverbod bij standaardisatie?

Misbruik van machtspositie (art. 102 VwEU)

Is het weigeren van een licentie misbruik van macht?