Hoe werkt handhaving?

Een recht hebben is interessant, maar recht krijgen is vaak de kunst. We hebben het dan over handhaving. Soms er er sprake van regelrechte ‘piraterij’. Bijvoorbeeld bij discussie rondom downloaden van muziek (auteursrecht en naburige rechten) of de goedkope namaak T-shirts, parfums en horloges van bekende merken op vakantiebestemmingen. Elke week wordt er wel ergens een partij nagemaakte artikelen in beslag genomen. De omvang van de vervalsingen heeft - internationaal en veelal in de vorm van georganiseerde misdaad - een zeer grote omvang aangenomen (wereldwijd vele miljarden Euro’s per jaar).

Hoe werkt het in de counterfeitpraktijk?

Handhaving van IE-rechten blijft echter een nationale aangelegenheid. In beginsel moet een rechthebbende in elk land waar hij wil optreden tegen een inbreukmaker, een afzonderlijke juridische procedure beginnen.Soms leidt dit tot een verbod en soms tot een schikking. Of tot het bevel producten terug te halen (recall).