Test Inleiding IE

  • In deze test vind je vragen over de inleiding op de IE-rechten.
  • Je kunt zo even oefenen met de stof zoals die in dit onderdeel van IE-onderwijs is opgenomen.
  • In de teller zie je hoeveel vragen er zijn en waar je bent in deze test.
  • Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Als dat zo is staat dat bij elk goed antwoord aangegeven.
  • Er wordt in deze test geen score bijgehouden.