Onderneming drijven

Om te kunnen spreken van het voeren van een handelsnaam (de naam waaronder de onderneming wordt gedreven) is een zekere mate van continuïteit nodig in het gebruik van de naam alsmede bekendheid bij het publiek. Een enkele inschrijving in het Handelsregister of het sturen van een enkele brief is niet voldoende.

Wel gebruik als handelsnaam

Ook een vennootschap in oprichting ‘voert’ (al) een naam (HR 19 april 1985, NJ 1985, 577 inzake Consulair/Air Holland) Een statutaire naam van een rechtspersoon is ook steeds handelsnaam. Daarnaast kan een onderneming één of meerdere handelsnamen voeren. Dat gebeurt ook veelvuldig, bijvoorbeeld om een deel (divisie) van een onderneming dan wel een bepaalde afdeling daarvan te onderscheiden.

Een enkele inschrijving in het Handelsregister is niet voldoende. Evenmin een beroep op een uittreksel uit het handelsregister en enkele brieven (HR 28 september 2001, NJ 2002, 104 inzake Hooters). Inschrijving in het handelsregister is wel verplicht, maar om een heel andere reden dat het krijgen van een geldige handelsnaam!

Geen gebruik als handelsnaam

Je moet een handelsnaam feitelijk “voeren”. Bij onvoldoende economische activiteit voer je de naam niet! Hoeveel “genoeg” is hangt overigens af van het soort product of dienst. Een naam van een onderneming die alleen maar atoomcentrales bouwt zal wat minder worden gevoerd dan de naam van een hamburgerrestaurant!

Het voeren van aanduidingen als ‘Citroën Service’ of ‘Saab-Dealer’ is geen gebruik als handelsnaam. Ook gebruik als merk is geen handelsnaamgebruik. Gebruik van een naam als domeinnaam kan ‘gebruik als handelsnaam’ opleveren, maar dat hoeft niet. Alleen een registratie van een domeinnaam is zeker niet voldoende.