Hoe krijg je een handelsnaamrecht

Er zijn geen formaliteiten in het handelsnaamrecht. Met name is inschrijving in het Handelsregister niet vereist (en evenmin voldoende). Het handelsnaamrecht ontstaat vormloos, door eitelijk gebruik van een naam als anduiding voor de onderneming.

Hoe ontstaat een handelsnaam(recht)?

Een handelsnaam krijg je door de handelsnaam feitelijk te voeren. Een handelsnaam kan op vele wijzen (feitelijk) gevoerd worden: op briefpapier of ander drukwerk, in advertenties, telefoongidsen, als domeinnaam, op prijskaartjes, vervoermiddelen, verpakkingen en dergelijke.

Ook mondeling gebruik van een handelsnaam kan voldoende zijn, al zal dat in de praktijk niet veel voorkomen (denk ook aan bewijsrechtelijke problemen).

Hoe lang duurt een handelsnaamrecht?

Het recht op een handelsnaam duurt zolang deze wordt gevoerd voor een onderneming, en zelfs nog langer. Het recht op een handelsnaam gaat namelijk niet zonder meer teniet wanneer het gebruik ervan wordt gestaakt, bijvoorbeeld ingeval van ontbinding van de vennootschap, faillissement of wanneer de onderneming anderszins niet wordt voortgezet.

Als criterium voor tenietgaan geldt, of gebruik van de naam door een ander nog schade kan toebrengen aan de vorige gebruiker. Dat kan zowel financieel nadeel als aantasting van de (eigen) goede naam en reputatie zijn.