In de handelsnaamrechtpraktijk

Alle ondernemingen voeren per definitie een handelsnaam. Soms voeren zij meerdere handelsnamen. Het handelsnaamrecht speelt in de dagelijkse praktijk dan ook een grote rol. Handelsnaamgeschillen zijn aan de orde van de dag. Bedenk daarbij wel dat er alleen sprake is van een handelsnaaminbreuk wanneer er twee handelsnamen zijn. Als de ene aanduiding geen handelsnaam is, maar iets anders, dan is het handelsnaamrecht niet van toepassing.

Zonder naam gaat het niet

Je zal maar Zumpolle heten. Met een paar broers in de zaak, die allemaal voor zichzelf gaan beginnen in zo ongeveer dezelfde branche. Mogen die dan allemaal onder hun eigen naam hun eigen onderneming beginnen? En hoe zit het met de broer die het woordmerk ZUMPOLLE registreert, en de broer die de domeinnaam zumpolle.nl voor zichzelf vastlegt? En de zus die een twitteraccount @zumpolle aanmaakt?

Zie je de problemen komen?

Maar goed dat zumpolleadvocaten.nl zich niet in het IE-recht verdiept ...

Lees hier het Zumpolle-arrest van het Hof Den Haag uit 2002. Vooral in dit soort familieverbanden kunnen zich allerlei verwikkelingen voor doen. Handelsnaam- en domeinnaamgeschillen zijn aan de orde van de dag.

Handelsnamen en andere namen

Er zijn natuurlijk ook andere namen dan handelsnamen. Handelsnamen kunnen botsen met merknamen en met domeinnamen, maar ook met twitteraccounts of namen op sociale netwerken. Dat kunnen allemaal ook handelsnamen zijn. Mits ze voldoen aan de eisen voor een handelsnaam.

Als het geen eigen maar andermans handelsnamen zijn dan kunnen ze inbreuk maken op jouw (eigen) handelsnaam. Dan is er een (echt) handelsnaamgechil dat op basis van de HNW wordt beslist.

Het merkenrecht regelt hoe het zit bij een botsing tussen een ouder of jonger merk en een handelsnaam.

Procedures op basis van een handelsnaam tegen andere namen (geen handelsnaam, geen merk) worden gevoerd op basis van art. 6:162 onrechtmatige daad.

Meer informatie

De Kamer van Koophandel helpt je op weg. Er is voor wat betreft studieboeken niet veel expliciete aandacht voor . Een goed hoofdstuk staat in het handboek Industriƫle eigendom Deel 3 over vormen, namen en reclame van Tobias Cohen Jehoram en Toon Huydecoper.

Een recent (2011) boek over het handelsnaamrecht is Handelsnaamwet, Lexplicatie, deel 7.7a bewerker Wouter Veldhuyzen. Dit Lexplicatiedeel bevat de Handelsnaamwet met uitvoerig artikelsgewijs commentaar, waarin de auteur ons door deze jurisprudentie heen leidt. Ook de parlementaire geschiedenis van de wet komt aan bod.