Test Kwekersrecht

  • In deze test vind je vragen over het kwekersrecht.
  • Je kunt zo even oefenen met de stof zoals die in dit onderdeel van IE-onderwijs is opgenomen.
  • In de teller zie je hoeveel vragen er zijn en waar je bent in deze Test.
  • Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Als dat zo is staat dat bij elk goed antwoord aangegeven.
  • Er wordt in deze Test geen score bijgehouden.