Hoe krijg je een databankrecht?

De databankrechten ontstaan vormvrij door het maken dan wel produceren van een databank. Er gelden geen formele vereisten. Dat is dus precies hetzelfde als in het auteursrecht.

Internationale bescherming

Voor wat betreft rechtsverkrijging volgt het auteursrechtelijke deel van het databankenrecht de auteursrechtelijke (IPR-)regels.

Het geldingsbereik van het extractierecht is geregeld in artikel 7 DW: lidstaten van de EU/EER en staten waarmee op basis van een bilateraal of multilateraal verdrag reciprociteit is overeengekomen vallen onder het bereik van de DW.

Wie wordt beschermd?

De databankrechten ontstaan door het maken dan wel produceren van een databank.

Rechthebbende op het auteursrecht is de maker. Voor het begrip maker wordt aangesloten bij het auteursrecht.

Rechthebbende op het extractierecht is de producent van de databank.