Databankrecht in de praktijk

Bij de introductie van het databankenrecht vroeg men zich af of dan soms ook de vitrine van een snackbar (Speyart), de porseleinkast van tante Céleste (Quaedvlieg) of een carnavalsoptocht een beschermde databank was.

Het klinkt misschien vreemd, maar kun jij op basis van de definitie uitleggen waarom dat niet zo is?

De vele open normen die de DW kenmerken kwamen aanvankelijk de rechtszekerheid in een commerciële context niet ten goede. Er is inmiddels de nodige jurisprudentie van lagere en hogere Nederlandse rechters, en van het Hof van Justitie EU, waarmee tenminste enige duidelijkheid is ontstaan. Na de introductie heeft het HvJEU het databankenrecht nader en verder uitgelegd en meer duidelijkheid gegeven.

Over de grondslag

De grondslag voor bescherming in het databankenrecht is de gedane investering. Daarom was aanvankelijk het onrechtmatige daadsrecht, al dan niet in de vorm van een bijzondere regeling, zowel voor de Europese als voor de Nederlandse wetgever eigenlijk wel voldoende. Het beschermen van investeringen door middel van een (absolute) IE-recht is immers geenszins vanzelfsprekend.

Toch is gekozen voor een sui generis IE-recht. Daarbij is de vraag of noodzakelijke investeringen daadwerkelijk achterwege zouden blijven zonder absoluut-recht bescherming van databanken empirisch onbeantwoord gebleven.

Over de procedures

In de praktijk wordt geregeld een beroep gedaan op het databankrecht, vooral wanneer het verzamelingen informatie in openbaar via internet te raadplegen databanken betreft. Feiten zijn geld waard. Denk aan databanken als van Funda.

Omdat het databankenrecht teruggaat op de EU-richtlijn zijn er - zoals gezegd - inmiddels over eigenlijk alle open kernbegrippen in dit recht uitspraken van HvJ EU.

Zoals over de begrippen substantiële investering (en spin off), opvragen, hergebruiken, substantieel deel e.a.

Meer informatie

Voor meer informatie over het databankenrecht verwijzen wij je naar het betreffende hoofdstuk in het handboek voor auteursrecht Spoor/Verkade/Visser.