Wat zijn geografische aanduidingen?

De Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) wordt verleend aan producten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Wanneer minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia kunnen worden toegeschreven aan de geografische oorsprong, wordt een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) verleend. Bij de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) verwijst de toekenning niet naar de herkomst, maar naar de traditionele productsamenstelling of productiemethode. Voor de BGA, BOB, GTS zijn er Europese keurmerken (zie de afbeeldingen hieronder).

Voorbeelden

Bij een BOB gaat het bijvoorbeeld om kazen die gemaakt worden in een bepaald gebied, met de melk van een lokaal dierenras dat in het geografische gebied wordt gehouden.

In sommige landen is een BGA aangevraagd voor bijvoorbeeld hammen en worsten die een bepaalde faam genieten en volgens lokale methoden binnen een afgebakend geografisch gebied worden bereid.

Bij GTS kan het Het kan bijvoorbeeld gaan om bepaalde gebaksoorten of kazen die op traditionele wijze worden bereid.

Bescherming in beeld

Er zijn drie verschillende logo’s gemaakt om aan te geven dat een product een bepaalde beschermde status heeft.