Wanneer is er inbreuk op GA?

Er is inbreuk wanneer een derde de aanduiding gebruikt die een rechthebbende als merk heeft ingeschreven of die op de lijst van de Europese Commissie staat als beschermde aanduiding. Er zijn vele voorbeelden, maar ‘Champagne’ spreekt altijd tot de verbeelding.

Champagne is BOB

Champagne is in 2009 beschermd als beschermde benaming van oorsprong onder de toen geldende Europese verordening 470/2008.

Gebruik door Unilever

Inbreukmakend gebruik

De Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage neem inbreuk aan. Unilever heeft onder het merk Andrélon diverse shampoos en conditioners op de markt gebracht onder de naam “Champagne shampoo”. Nu sinds 1 augustus 2009 de beslissing van de Europese Commissie is gepubliceerd om de naam Champagne te beschermen als oorsprongsbenaming in de zin van de – destijds geldende – Europese verordening 479/2008 (Pb L148 van 6 juni 2008, p. 1 e.v.) is de naam Campagne beschermd. Niet in geschil is dat Unilever door het verhandelen van de Champagne shampoo inbreuk heeft gemaakt op de beschermde oorsprongsbenaming Champagne in de zin van artikel 118 quaterdecies van “Verordening 491/2009”. Lees hier de hele uitspraak.