In de GA-praktijk

In de praktijk is waarderings- en beschermingssysteem in het leven geroepen om een effectief kwaliteitsbeleids voor landbouwproducten en levensmiddelen te kunnen voeren. Ook voor Nederland is dat van belang.

Economisch belang

Het economisch belang voor Nederland is echter groot, schrijft de krant. De twee Hollandse kaassoorten zijn samen alleen al goed voor 1,3 miljard euro per jaar.

In Nederland is verder een aantal producten Europees erkend.

  • Beschermde oorsprongsbenaming (6)
  • Beschermde geografische aanduiding (5)
  • Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (2)

Er is een Adviescommissie Geografische aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en Specificiteitcertificering (AGOS). Deze Adviescommissie adviseert Nederlandse producenten en de Minister van EZ bij aanvragen voor bescherming van Nederlandse producten en bij bezwaren tegen de bescherming van producten uit andere landen.

Op deze EU-site zie je welke NL benamingen er allemaal beschermd zijn.

Nem nou - Nederlandse kaas

De Nederlandse kazen ‘Gouda’ en ‘Edammer’ hebben eind 2010 een beschermde status gekregen. De Europeese Commissie van landbouw gaat in op de aanvraag van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) om de Goudse en de Edammer tot ‘beschermde geografische aanduiding’ te benoemen.

Het verlenen van de beschermde status betekent het einde van een zeven jaar durende Europese discussie over het speciale predicaat voor de Nederlandse kazen. Producenten uit onder meer Tsjechië, Polen en Duitsland gebruikten de namen Edammer en Gouda ook al en waren bang dat ze de naam moesten veranderen.

Om die buitenlandse producenten van kaas tegemoet te komen, gaat de beschermde status (alleen!) gelden voor de namen ‘Edam Holland’ en ‘Gouda Holland’. Kaasfabrikanten in het buitenland mogen “Gouda” en “Edam” onder die naam blijven produceren, maar dan zonder de toevoeging “Holland”. Zo is voor consumenten het verschil tussen de echte Nederlandse kaas en buitenlandse varianten duidelijk.

Meer informatie

Geografische aanduidingen en andere ‘garanties’,, zoals keurmerkenzijn vaak verkort opgenomen in verschillende algemene boeken over IE (vaak bij merkenrecht).