Wat is het chipsrecht?

In artikel 5 TVHW wordt aangegeven welke bevoegdheden het uitsluitend recht op een topografie inhoudt. Het recht omvat verveelvoudiging en exploitatie van de topografie, alsmede de vervaardiging of de exploitatie van het halfgeleiderproduct, waarin de topografie is vervat. ‘Verveelvoudigen’ wordt hier in dezelfde ruime betekenis gebruikt als in het auteursrecht.

Het uitsluitend recht komt toe aan de maker van een oorspronkelijke topografie van een halfgeleiderproduct (art. 2 TVHW). Het begrip maker is ontleend aan het auteursrecht en heeft dezelfde betekenis als in het auteursrecht.

Het object van bescherming

De Nederlandse wet heeft als object: oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten.

Daarmee zijn de drie materiële eisen gegeven:

  1. oorspronkelijkheid
  2. topografie
  3. halfgeleiderproduct..

Begrippen in het kort

De oorspronkelijkheidseis is aan de Auteurswet ontleend. Uitdrukkelijk is gekozen voor (auteursrechtelijke) ‘oorspronkelijkheid’ en niet voor (octrooirechtelijke) ‘nieuwheid’.

De in eerste aanleg moeilijke formulering ‘topografieën van halfgeleiderproducten’ (definities in art. 1 TVHW) kan ook worden aangeduid als het ‘layout-design of (semiconductor) integrated circuits’ ofwel: het ontwerp voor de layout van chips.