Wat zijn de Naburige rechten?

Naburige rechten zijn de rechten die in de Conventie van Rome (CvR - 1961) en de hierop gebaseerde nationale regelgeving worden toegekend aan uitvoerend kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties. Ook aan filmproducenten komt een naburig recht toe op grond van EG-richtlijn 92/100 uit 1992.

Deze 4 categorieën rechthebbenden krijgen via deze rechten zeggenschap in de exploitatie door derden van het resultaat van hun prestaties: de uitvoering, het fonogram ofwel geluidsdrager (CD e.d.), de film respectievelijk de uitzending.

De algemene bevoegdheden in de WNR

Anders dan in de Auteurswet is in de Wet op de Naburige Rechten niet gekozen voor de ruime begrippen ‘verveelvoudigen’ en ‘openbaarmaken’, maar zijn de hieronder te brengen afzonderlijke bevoegdheden tot exploitatie bij wege van opsomming in de vermeld.

Het begrip ‘openbaarmaken’ heeft in de WNR een eigen betekenis, en wel van immaterieel openbaarmaken.

Bijzondere bevoegdheden per categorie

De Uitvoerend kunstenaar in artikel 2 lid 1 WNR, en persoonlijkheidsrechten in artikel 5 WNR.

De Fonogrammenprocudent in artikel 6 WNR.

De Filmproducent in artikel 7a WNR.

De Omroeporganisatie in artikel 8 WNR.