Hoe krijg je een modelrecht?

De formele vereisten voor het modelrecht zijn te vinden in artikel 3.9 BVIE. De deposant krijgt bericht als niet aan de bij het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, zodat hij daar alsnog aan kan voldoen. Zo niet, dan vervalt het depot. De depots worden zo spoedig mogelijk ingeschreven (een depot is een aanvraag voor registratie).

Het BBIE verricht geen vooronderzoek (art. 3.9, vijfde lid BVIE). Het Bureau toetst voornamelijk de formele (vorm)vereisten. Er is derhalve sprake van een registratie-systeem. Het modelrecht wordt verkregen door de inschrijving in het Modellenregister.

Hoe krijg je een modelrecht?

Er zijn verschillende wegen om een modelrecht te verkrijgen: nationaal, in de EU, en ‘internationaal’..

Evenals in het merkenrecht is de aanduiding ‘nationaal’ niet helemaal zuiver, aangezien wij een Benelux modellenrecht kennen, en een modelrecht dat langs deze weg verkregen wordt en dus in de gehele Benelux geldt. Internationaal is alleen de aanvrage, en niet de rechtsverkrijging.

Welke systeem?

Nationaal systeem
De procedure van het BVIE bij het BBIE in Den Haag

Europees systeem
De procedure van de EU Modellenverordening bij het OHIM in Alicante

Internationaal systeem
De procedure van de Overeenkomst van ‘s Gravenhage bij het WIPO in Geneve.