IE-woordenboek » Woordmerk

Een woordmerk is de meest basale merk-soort. Een woordmerk bestaat uit alleen letters en/of cijfers. Deze letters en cijfers staan gewoon achter elkaar.

Het gaat er niet om dat de letters of cijfers een grafische vorm hebben gekregen, maar het gaat om de serie die achter elkaar staat weergegeven. Als een bedrijf alleen met de naam van het bedrijf communiceert, dan is het een woordmerk. Er wordt dan alleen een woord gebruikt, zonder grafische opmaak, zoals een bepaald lettertype, een kleur of iets dergelijks. Dat komt overigens niet zoveel voor. Als je Philips, Shell of Google ziet staan, dan kijk je naar meer dan een woord(merk).

Zodra er wel grafische toevoegingen zijn is er sprake van een beeldmerk. In de drie genoemde voorbeelden zie je een specifieke typografische bewerking op de naam van een bedrijf, instituut of productnaam., die gebruikt wordt voor identificatie en in reclame-uitingen. Woordmerk en beeldmerk zijn afzonderlijke merken, die dus afzonderlijk moeten worden gedeponeerd en ingeschreven..