IE-woordenboek » WIPO

WIPO is een afkorting voor World Intellectual Property Organization. De WIPO is een organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève, waarbij thans meer dan 180 landen zijn aangesloten. WIPO beheert meer dan 20 internationale verdragen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de twee oudste: het Unieverdrag van Parijs en de Berner Conventie. Het is de bedoeling dat WIPO uiteindelijk deze beide verdragen zal doen fuseren. Op organisatorisch niveau zijn er reeds overkoepelende organen. Ook een aantal recentere verdragen is onder auspiciën van WIPO tot stand gekomen. Verder zijn in het kader van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) diverse regelingen inzake auteursrecht en naburige rechten tot stand gekomen. Het gaat daarbij vooral om het WIPO-verdrag inzake auteursrecht (het WCT-verdrag) en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (het WPPT-verdrag).