IE-woordenboek » Wezen van de uitvinding

In het octrooirecht dient de beschermingsomvang van een octrooi te worden bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijvingen en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. De inhoud van conclusies kent de dezelfde problemen als de uitleg van de inhoud van een overeenkomst: je kunt de woorden naar de letter of naar de geest lezen. In de Nederlandse jurisprudentie is op dit punt de zogenoemde leer van het wezen ontstaan. Gekeken moet dan worden naar het wezen van de uitvinding zoals omschreven in het octrooischrift. In de literatuur wordt bij tijden gediscussieerd over de vraag of de leer van het wezen de juiste interpretatie is.