IE-woordenboek » Wettelijke maker

De auteurswet kent een tweetal ficties van makerschap, waarbij niet degene die schept maar een fictieve of wettelijke maker als maker wordt aangemerkt en dus de exclusieve rechten van de maker toekomt. In de artikelen 7 en 8 Aw wordt een ander dan degene die het werk schept als maker aangemerkt, respectievelijk de werkgever en de rechtspersoon.