IE-woordenboek » Wereldoctrooi

Een wereldoctrooi bestaat niet. Het octrooirecht is heel erg internationaal georiënteerd. Het gaat immers om de stand van de techniek, en die is mondiaal. Octrooiverlening blijft echter een zaak van nationale rechten of van bundels nationale rechten, zoals bijvoorbeeld het Europees octrooi. Ook andere regio’s kennen zo’n mogelijkheid van het aanvragen van een bundel nationaleoctrooien in één aanvrage.

Op het punt van internationale (wereldwijde) octrooiaanvrage bestaat het Patent Cooperation Treaty. Op het punt van classificatie van octrooien (indeling in de gebieden van de techniek) bestaat de IPC, de International Patent Classification op basis van het Verdrag van Straatsburg 1971.