IE-woordenboek » Vrij verkeer van goederen

Het vrije verkeer van goederen is één van de vrijheden van de interne markt van de Europese Unie en is neergelegd in de artikel 28 t/m 30 EG-verdrag. Er bestaat een spanningsveld tussen een nationaal IE-recht en het vrij verkeer van goederen. Het komt er voor intellectuele eigendomsrechten op neer, dat een rechthebbende bij de uitoefening van zijn recht het vrije verkeer van goederen niet op ongerechtvaardigde wijze mag belemmeren. Het Ministerie van Buitenlandse zaken houdt de meeste recente versie bij.