IE-woordenboek » Vormmerk

Een vormmerk is een begrip uit het merkenrecht. Omdat vormen enerzijds onderscheidend vermogen kunnen bezitten maar bescherming van vormen anderzijds ook zou kunnen leiden tot een monopolie op bijvoorbeeld techniek zijn er in het Benelux merkenrecht drie beperkingen neergelegd art. 2.1, tweede lid BVIE ten aanzien waarvan geen bescherming mogelijk is.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit:

  • een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald,
  • die een wezenlijke waarde aan de waar geeft
  • of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Deze beperkingen gelden ook voor het Europees merkenrecht (art. 7(1)(e) Gemeenschapsmerkenverordening).