IE-woordenboek » Vooronderzoek

Bij een vooronderzoek beoordeeld de instantie die het IE-recht verleent van te voren of een bepaald depot of een bepaalde aanvrage voldoet aan de vereisten die voor dat IE-recht gelden. Zo ja, dan wordt het recht verleend en ingeschreven; zo nee, dan wordt het recht geweigerd.