IE-woordenboek » Verwatering

Verwatering is een term die verbonden is met het merkenrecht en verwijst naar het (derde) inbreukcriterium (eerste lid, sub c) uit art. 2.20, eerste lid, sub c BVIE (of art. 9, lid 1 onder c Merkenverordening). Het inbreukcriterium is dan verwateringsgevaar, ook wel imagoschade genoemd.