IE-woordenboek » Verwante rechten

Aanverwante of verwante rechten zijn IE-rechten die verwante zijn met een ander IE-recht en delen vaak een gemeenschappelijk uitgangspunt. Voorbeeld: Het auteursrecht en de zogenoemde aanverwante rechten. Dat zijn de naburige rechten, het chipsrecht en het databankenrecht. Zij vinden hun gemeenschappelijke oorsprong is het begrip ‘oorspronkelijkheid’.